துரோகிக்கு ஆங்கில சொல் தெரியுமா? - இதைப் படிங்க... பொது தமிழ் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது தமிழ் வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது தமிழ் வினா விடைகள்

1. நிரந்தரம் என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Dynamic ஆ. Static இ. Permanent ஈ. Temporary

(விடை : Permanent)

2. ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் தேர்க - அசாசினேசன்

அ. தூக்கில் இடுவது ஆ. சுட்டுக் கொள்வது இ. சிறையில் இடுவது ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : சுட்டுக் கொள்வது)

துரோகிக்கு ஆங்கில சொல் தெரியுமா? -  இதைப் படிங்க...  பொது தமிழ் கேள்விகள்

3. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் தேர்க - Agent

அ. முதலாளி ஆ. தொழிலாளி இ. முகவர் ஈ. வாடிக்கையாளர்

(விடை : முகவர்)

4. சரக்குந்து என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Bike ஆ. Bus இ. Car ஈ. Lorry

(விடை : Lorry)

5. துரோகி என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Opponent ஆ. Traitor இ. Loyalist ஈ. Enemy

(விடை : Traitor)

6. திறவு கோல் என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Lock ஆ. Equipment இ. Key ஈ. Pin

(விடை : Key)

7. ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் தேர்க - கன்சியுமர்

அ. வாடிக்கையாளர் ஆ. நுகர்வோர் இ. அனுபவிப்பவர் ஈ. பிரதிநிதி

(விடை : நுகர்வோர்)

8. கடவுச் சொல் என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Key word ஆ. Binary word இ. Shortcut Key ஈ. pass word

(விடை : pass word)

9. ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல் தேர்க - கார்டூன்

அ. பொம்மைகள் ஆ. கைவினைப் பொருட்கள் இ. கைவினைச் சானங்கள் ஈ. கருத்துப்படங்கள்

(விடை : கருத்துப்படங்கள்)

10. ஏவகணை என்ற சொல்லின் ஆங்கிலச் சொல்

அ. Missile ஆ. Rocket இ. Shaft ஈ. Arrow

(விடை : Missile)

English summary
Above mentioned General Tamil Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia