எந்த ஆண்டு ஜன-கன-மன முதலில் பாடப்பட்டது தெரியுமா? பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. இந்தியாவில் மிகப்பெரிய கொடி பறக்கும் அளவு என்ன?

அ 48 " X 70" அடி ஆ. 40 " X 72" அடி இ. 48 " X 72" அடி ஈ. 49 " X 72" அடி

(விடை : 48 " X 72" அடி)

2. எவரெஸ்ட் மலை மீது இந்திய கொடி ஊன்றியது எப்போது?

அ. 1953 29 மே ஆ. 1953 27 மே இ. 1953 20 மே ஈ. 1955 29 மே

(விடை : 1953 29 மே)

எந்த ஆண்டு ஜன-கன-மன முதலில் பாடப்பட்டது தெரியுமா? பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. நமது தேசிய கொடி நீளம் 12 அடி என்றால் அதன் அகலம் என்ன?

அ. 5 அடி ஆ. 8 அடி இ. 7 அடி ஈ. 7.5 அடி

(விடை : 8 அடி)

4. எந்த நிறத்துடன் கலந்து காவி நிறம் பெறப்படுகிறது?

அ. மஞ்சள் ஆ. சிவப்பு இ. பச்சை ஈ. மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு

(விடை : மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு)

5. இந்திய விடுதலை ஆன பின்னர், முதன்முதலில் எந்த வெளிநாட்டில் உத்தியோகபூர்வ கொடியேற்றம் நடந்தது?

அ. அமெரிக்கா ஆ. இங்கிலந்து இ. ஆஸ்திரேலியா ஈ. சீனா

(விடை : ஆஸ்திரேலியா)

6. யோகா தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது?

அ. ஜூன் 21 ஆ. ஜூலை 21 இ. ஏப்ரல் 21 ஈ. மே 21

(விடை : ஜூன் 21)

7. இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது?

அ. கிரிக்கெட் ஆ. ஹாக்கி இ. பூப்பந்து ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : ஹாக்கி)

8. ஐ.எஸ்.டிக்கும் மேலே கிரீன்விச்க்கு இடைநிலைக்கான நேரம் எவ்வளவு?

அ. 4.5 மணி நேரம் ஆ. 5 மணி இ. 5.5 மணி நேரம் ஈ. 6 மணி

(விடை : 5.5 மணி நேரம்)

9. இந்தியாவில் ஓடும் மிக நீளமான நதி எது?

அ. அலாக்நந்தா ஆ. யமுனா இ. கங்கா ஈ. நர்மதை

(விடை : கங்கா)

10. எந்த ஆண்டு ஜன-கன-மன முதலில் பாடப்பட்டது?

அ. 1911 ஆ. 1947 இ. 1950 ஈ. 1951

(விடை : 1911)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia