மணிப்பூர் தலைநகரம் எதுன்னு தெரியுமா? பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. தமிழகத்தின் தலைநகர் எது?

அ. சென்னை ஆ. ஜெய்ப்பூர் இ. கேங்கடாக் ஈ. அகர்தலா

(விடை : சென்னை)

2. சிக்கிம் தலைநகர் எது?

அ. கோஹிமா ஆ. கேங்டாக் இ. புவனேஸ்வர் ஈ. சண்டிகர்

(விடை : கேங்டாக்)

மணிப்பூர் தலைநகரம் எதுன்னு தெரியுமா? பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. ராஜஸ்தான் தலைநகர் எது?

அ. சில்லாங் ஆ. இமபால் இ. கொல்கத்தா ஈ. ஜெய்ப்பூர்

(விடை : ஜெய்ப்பூர்)

4. பஞ்சாப் தலைநகர் எது?

அ. சண்டிகர் ஆ. டெஹ்ரா டுன் இ. கொல்கத்தா ஈ. சென்னை

(விடை : சண்டிகர்)

5. ஒரிசாவின் தலைநகர் எது?

அ. அகர்தலா ஆ. லக்னோ இ. புவனேஸ்வர் ஈ. கேங்டாக்

(விடை : புவனேஸ்வர்)

6. நாகலாந்தின் தலைநகரம் எது?

அ. கோஹிமா ஆ. சென்னை இ. அகர்தலா ஈ. ஜெய்ப்பூர்

(விடை : கோஹிமா)

7. மேகாலயா தலைநகர் எது?

அ. சண்டிகர் ஆ. ஷில்லாங் இ. ஜெய்ப்பூர் ஈ. கேங்டாக்

(விடை : ஷில்லாங்)

8. மணிப்பூர் தலைநகர் எது?

அ. புவனேஸ்வர் ஆ. கொல்கத்தா இ. இம்பால் ஈ. கோஹிமா

(விடை : இம்பால்)

9. மஹாராஸ்டிராவின் தலைநகர் எது?

அ. காந்தி நகர் ஆ. மும்பை இ. சண்டிகர் ஈ. சிம்லா

(விடை : மும்பை)

10. மத்திய பிரதேசத்தின் தலைநகர் எது?

அ. போபால் ஆ. பாட்னா இ. ராய்ப்பூர் ஈ. பனாஜி

(விடை : போபால்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia