நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை ஏற்படுத்தும் நோயுயிரி எதுன்னு தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. வேதிப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் சுரப்பியின் பெயர் என்ன?

அ. பிட்யூட்டரி ஆ. என்ஸைம் இ. கல்லீரல் ஈ. ஹார்மோன்கள்

(விடை : ஹார்மோன்கள்)

2. நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை ஏற்படுத்தும் நோயுயிரி

அ. பைரிகுலோயா ஒரைசே ஆ. சாந்தோமோனாஸ் இ. துங்ரோ வைரஸ் ஈ. செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா

(விடை : செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா)

நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை ஏற்படுத்தும் நோயுயிரி எதுன்னு தெரியுமா? ... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

3. ஒரு செல் காளான் எது?

.அ. வோல்வோக்ஸ் ஆ. ஈஸ்டு இ. பென்சிலின் ஈ. ரொட்டி காளான்

(விடை : ஈஸ்டு)

4. டிரோசோபிலல்பவின் உமிழ்நீர் சுரப்பியில் காணப்படும் சிறப்பு வகை குரோமோசோம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

அ. பாலிடீன் குரோமோசோம் ஆ. விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம் இ. டபுள்மினிட்ஸ் ஈ பி - குரோமோசோம்

(விடை : பாலிடீன் குரோமோசோம்)

5. தாவரத்தின் உள்ளமைப்பை பற்றி பயிலும் பிரிவு

அ. உள்ளமைப்பியல் ஆ. புற அமைப்பியல் இ. கருவியல் ஈ. மரபியல்

(விடை : உள்ளமைப்பியல்)

6. வேர் கிழங்கில் காணப்படும் திசு

அ. ஸ்டெல்லெட் பாரன்கைமா ஆ. சேமிப்பு பாரன்கைமா இ. ஏரன்கைமா ஈ. குளோரன்கைமா

(விடை : சேமிப்பு பாரன்கைமா)

7. கோலன்கைமா செல்லின் செல்சுவரில் காணப்படுவது

அ. ஹெமிசெல்லுலோஸ் மட்டும் ஆ. பெக்டின் மட்டும் இ. செல்லுலோஸ் ஈ. ஹெமிசெல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டின்

(விடை : ஹெமிசெல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டின்)

8. சென்ட்ரோமியர் அல்லாத குரோமோசோம்

அ. மெட்டா சென்ட்ரிக் ஆ. சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் இ. டபுள்மினிட்ஸ் ஈ. அக்ரோசென்ட்ரிக்

(விடை : டபுள்மினிட்ஸ்)

9. தழை உரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு

அ. அஸட்டோபேக்டர் ஆ. முக்குனா இ. பேஸில்லஸ் ஈ. ரைசோபியம்

(விடை : முக்குனா)

10. நூறு வகையான தாவரங்களை தாக்கும் நூற்றுக்கும் அதிகமான பூச்சிகளை கொல்லும் திறன் படைத்த பூச்சிக்கொல்லி

அ. செரின் ஆ. அக்ரசான் இ. சிரசேன் ஈ. ஸ்பெர்கான்

(விடை : செரின்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia