இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட ஆண்டு எது தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்ட ஆண்டு எது தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. கல்பனா சாவ்லா விண்வெளிக்குச் சென்ற ஆண்டு

அ. 2000 ஆ. 2001 இ. 1997 ஈ. 1998

(விடை : 1997)

2. கோள்களின் நீள்வட்ட்ப்பாதையை கண்டுபிடித்தவர்

அ. அரிஸ்டாட்டில் ஆ. ஜோஹன்னஸ் கெப்ளர் இ. கலிலியோ கலிலி ஈ. கௌண்ட் ரம்ஃபோர்டு

(விடை : ஜோஹன்னஸ் கெப்ளர்)

3. இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஏபட்பபட்ட ஆண்டு

அ. 1987 ஆ. 1997 இ. 1990 ஈ. 1975

(விடை : 1975)

4. காற்றின் வேகத்தைக் காண உதவும் கருவியின் பெயர்

அ. ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் ஆ. அனிமோ மீட்டர் இ. டேகோ மீட்டர் ஈ. மல்டி மீட்டர்

(விடை : அனிமோ மீட்டர்)

5. கூலிட்ஜ் குழாய் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் கதிர்கள்

அ. X கதிர்கள் ஆ. ஆல்பா கதிர்கள் இ. பீட்டா கதிர்கள் ஈ. காமா கதிர்கள்

(விடை : X கதிர்கள்)

6. நெம்புகோல் தத்துவம் மற்றும் அழுத்த விளைவுகளைக் கண்டறிந்தவர்

அ. கலிலியோ ஆ சார்ல்ஸ் இ. இராபர்ட் பாயில் ஈ. ஆர்க்கிமிடிஸ்

(விடை : ஆர்க்கிமிடிஸ்)

7. இருதயத்தின் அசைவுகளை அறிய உதவுவது

அ. கைமோகிராப் ஆ. கிரஸ்கோகிராப் இ. சீஸ்மோகிராப் ஈ. கார்டியோகிராம்

(விடை : கார்டியோகிராம்)

8. இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம்

அ. பெங்களூர் ஆ. சென்னை இ. மும்பை ஈ. கல்கத்தா

(விடை : பெங்களூர்)

9. செவ்வாய் கோளின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை

அ. 300 K ஆ. 325 K இ. 293 K ஈ. 298 K

(விடை : 293 K)

10. சந்திராயன் - 1 நிலவுக்கு சென்ற வருடம்?

அ. 2008 ஆ. 2010 இ. 2015 ஈ. 2016

(விடை : 2008)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia