எக்ஸ் கதிர்களை கண்டுபிடிச்சது யாருனு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

எக்ஸ் கதிர்களை கண்டுபிடிச்சது யாருனு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. நியூட்ரானைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

அ. எடிசன் ஆ. ரூதர்போர்டு இ. ஜே.ஜே. தாம்சன் ஈ. ஜேம்ஸ் சாட்விக்

(விடை : ஜேம்ஸ் சாட்விக்)

2. மின் அழுத்தத்தினை அளக்க பயன்படும் கருவி

அ. கால்வனா மீட்டர் ஆ. ஓம் மீட்டர் இ. வோல்ட் மீட்டர் ஈ. அம்மீட்டர்

(விடை : வோல்ட் மீட்டர்)

3. ஒரு மின்சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி

அ. மல்டி மீட்டர் ஆ. ஓம் மீட்டர் இ. மானோ மீட்டர் ஈ. இயங்குசுருள் கால்வனா மீட்டர்

(விடை : இயங்குசுருள் கால்வனா மீட்டர்)

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது ஒரு குறை கடத்தியாகும்?

அ. ஜெர்மானியம் ஆ. வெள்ளி இ. மரம் ஈ. இரும்பு

(விடை : ஜெர்மானியம்)

5. மின்சார பல்பில் பயன்படுத்தப்படும் கம்பி இழை எதனால் செய்யப்பட்டது?

அ. நைக்ரோம் ஆ. இரும்பு இ. டங்ஸ்டன் ஈ. கிராபைட்

(விடை : டங்ஸ்டன்)

6. மின்தடை சுருள் கம்பிகள் தயாரிப்பில் பயன்படும் உலோகம்

அ. மாங்கனின் ஆ. ஜெர்மன் சில்வர் இ. குப்ரோநிக்கல் ஈ. இன்வார்

(விடை : மாங்கனின்)

7. மின்னோட்டத்தால் காந்த விளைவு ஏற்படுவதைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

அ. ஆம்பியர் ஆ. பிளெமிங் இ. ஒயர்ஸ்டெட் ஈ. பாரடே

(விடை : ஒயர்ஸ்டெட்)

8. கடிகாரத்தின் ஊசல் செய்யப் பயன்படும் உலோக கலவை

அ. இன்வார் ஆ. டியூராலுமினியம் இ. லூனார் காஸ்டிக் ஈ. அலுமினியம்

(விடை : இன்வார்)

9. எக்ஸ் கதிர்கள் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

அ. பிராக் ஆ. கொச்சி இ. மேரி கியூரி ஈ. ராண்ட்ஜன்

(விடை : ராண்ட்ஜன்)

10. காற்றின் வேகத்தை அளக்கும் கருவி

அ. தெர்மா மீட்டர் ஆ. ஹைக்ரோ மீட்டர் இ. பாரோ மீட்டர் ஈ. அனிமோ மீட்டர்

(விடை : அனிமோ மீட்டர்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia