மின்சார ஒளிவிளக்கை கண்டுபிடித்தவர் யாருனு தெரியுமா?... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

மின்சார ஒளிவிளக்கை கண்டுபிடித்தவர் யாருனு தெரியுமா?...  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. டைனமைட்டை கண்டுபிடித்த ஆல்பிரட் நோபல் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்?

அ. ஸ்வீடன் ஆ. இங்கிலாந்து இ. இத்தாலி ஈ. ஜெர்மனி

(விடை : ஸ்வீடன்)

2. சைக்ளோட்ரானை கண்டுபிடித்தவர்

அ. கார்ல் டி ஆண்டர்சன் ஆ. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் இ. எர்னஸ்ட் எச். லாரன்ஸ் ஈ. சர் ஜோசப் ஜே தாம்சன்

(விடை : எர்னஸ்ட் எச். லாரன்ஸ்)

3. காற்றழுத்தமானியை கண்டுபிடித்தவர்

அ. டாரிசெல்லி ஆ. ஆல்பிரட் நோபல் இ. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

(விடை : டாரிசெல்லி)

4. மின்சார ஒளிவிளக்கை கண்டுபிடித்தவர்

அ. மேக்ஸ் பிளாங்க் ஆ. பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின் இ. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஈ. கலீலியோ கலிலி

(விடை : தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்)

5. அணு மாதிரி கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியவர்

அ. எர்னஸ்ட் எச். லாரன்ஸ் ஆ. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் இ. ஆல்பிரட் நோபல் ஈ. ஜான் மில்னே

(விடை : எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட்)

6. லேசர் ஒளியை உருவாக்கியவர்

அ. சார்லஸ் எச். ட்வுன்ஸ் ஆ எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட் இ. கார்ல் ஜான்ஸ்கி ஈ. ஜேம்ஸ் வாட்

(விடை : சார்லஸ் எச். ட்வுன்ஸ்)

7. ஜே. தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1890 ஆ. 1870 இ. 1897 ஈ. 1924

(விடை : 1897)

8. கடலின் அடியிலிருந்து மேற்பரப்பில் உள்ள பொருட்களைக் காணப் பயன்படும் கருவி எது?

அ. கால்வனோமீட்டர் ஆ. பெரிஸ்கோப் இ. ஓம்மீட்டர் ஈ. அம்மீட்டர்

(விடை : பெரிஸ்கோப்)

9. அகச்சிவப்பு கதிர்களைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

அ. ரான்ட்ஜென் ஆ. ஆட்டோவான் இ. ஜான் டால்டன் ஈ. சர் வில்லியம் ஹெர்ஷெல்

(விடை : சர் வில்லியம் ஹெர்ஷெல்)

10. புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தவர்

அ. மாக்ஸ் பிளாங் ஆ. ஆல்பிரட் நோபல் இ. சர் ஐசக் நியூட்டன் ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

(விடை : சர் ஐசக் நியூட்டன்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.
Please Wait while comments are loading...

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia