விமானங்களின் வேகத்தைக் கணக்கிட பயன்படும் கருவி எது?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை : பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

விமானங்களின் வேகத்தைக் கணக்கிட பயன்படும் கருவி எது?.. பொது அறிவுக் கேள்விகள்

பொது அறிவு வினா விடைகள்

1. வாகனங்களின் சக்கரத்துடன் இணைத்து வாகனம் எவ்வளவு தூரம் சுற்றியுள்ளது என்பதை கண்டறியும் கருவி எது?

அ. குரோனோ மீட்டர் ஆ. போட்டோ மீட்டர் இ. ரேடியேட்டர் ஈ. ஓடோ மீட்டர்

(விடை : ஓடோ மீட்டர்)

2. ஆகாய விமானம் பறக்கும் உயரத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி

அ. பார்ட்டின் பாரமானி ஆ. ஆல்டி மீட்டர் இ. அனிராய்டு பாரமானி ஈ. பாரமானி

(விடை : ஆல்டி மீட்டர்)

3. பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிர்களைக் காணப் பயன்படும் கருவி

அ. ஸ்டெதெஸ்கோப் நுண்நோக்கி இ. பெரிஸ்கோப் ஈ. தொலைநோக்கி

(விடை : நுண்நோக்கி)

4. ஹான்ஸ் லிப்பர்ஷே கண்டறிந்த தொலை நோக்கிக்கு அடுத்து, அடுத்த நிலையைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

அ. மேக்ஸ் பிளாங்க் ஆ. பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின் இ. ரான்ட்ஜென் ஈ. கலீலியோ கலிலி

(விடை : கலீலியோ கலிலி)

5. விமானங்களின் வேகத்தைக் கணக்கிட பயன்படும் கருவி எது?

அ. பெரிஸ்கோப் ஆ. அனிமோ மீட்டர் இ. குரோனோ மீட்டர் ஈ. டேகோ மீட்டர்

(விடை : டேகோ மீட்டர்)

6. நீராவி எஞ்சினைக் கண்டுபிடித்தவர்?

அ. ஜேம்ஸ் வாட் ஆ பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின் இ. ரான்ட்ஜென் ஈ. ஜான் டால்டன்

(விடை : ஜேம்ஸ் வாட்)

7. பொருளின் நீளத்தை ஒரு மி.மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிட பயன்படுவது?

அ. திருகு அளவி ஆ. வில்தராசு இ. இயற்பியல் தராசு ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்லை

(விடை : திருகு அளவி)

8. ஒரு மின்சுற்றில் பாயும் மிகக்குறைவான மின்னோட்டத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி

அ. கால்வனோமீட்டர் ஆ. வோல்ட் மீட்டர் இ. ஓம்மீட்டர் ஈ. அம்மீட்டர்

(விடை : கால்வனோமீட்டர்)

9. மெல்லிய கம்பி, தாள் மற்றும் தகடு ஆகியவற்றின் தடிமனை அளவிட பயன்படுவது எது?

அ. திருகுஅளவி ஆ. விசை இ. வேலை ஈ. ஒளிச்செறிவு

(விடை : திருகு அளவி)

10. கடலுக்குள் இருக்கும் பொருட்களை காண உதவும் கருவி எது?

அ. டேகோ மீட்டர் ஆ. சோனார் இ. பெரிஸ்கோப் ஈ. அனிமோ மீட்டர்

(விடை : சோனார்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia