முதன் முதலில் இந்தியாவில் அணுகுண்டு வெடித்த இடம் எதுனு தெரியுமா?.... பொது அறிவுக் கேள்விகள்

Posted By:

சென்னை: பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் ஏற்றவகையில் பொது அறிவு வினா விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவிடைகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்துப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

பொது அறிவு வினா விடைகள்

முதன் முதலில் இந்தியாவில் அணுகுண்டு வெடித்த இடம் எதுனு தெரியுமா?....  பொது அறிவுக் கேள்விகள்

1. ஒலியின் அலைக்கொள்கையைக் கூறியவர் யார்?

அ. ஹைஜென்ஸ் ஆ. மைகல்சன் இ. ஃபோகால்ட் ஈ. நியூட்டன்

(விடை : ஹைஜென்ஸ்)

2. இந்தியா முதன் முதலில் ஏவிய துணைக்கோள் எது?

அ. அக்னி ஆ. ஆரியப்பட்டா இ. வருணா ஈ. பாஸ்கரா

(விடை : ஆரியப்பட்டா)

3. அமினோ அமிலத்தின் பல்படி எது?

.அ. புரதம் ஆ. ஃபீனால் இ. கொழுப்பு ஈ. சர்க்கரை

(விடை : புரதம்)

4. இராமன் விளைவிற்கான காரணம் என்ன?

அ. ஒளி விலகல் ஆ. நிறப்பிரிகை விளைவு இ. முழு அக எதிரொளிப்பு ஈ. ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு

(விடை : ஒளி விலகல்)

5. எல்லா பொருட்களையும் விட கனமானது எது?

அ. இரும்பு ஆ. உருக்கு இ. தங்கம் ஈ. வைரம்

(விடை : வைரம்)

6. அதிர்வெண்ணின் அலகு

அ. டெசிபல் ஆ. ஹென்றி இ. ஹெர்ட்ஸ் ஈ. மீட்டர்

(விடை : ஹெர்ட்ஸ்)

7. வெப்பமின் அடுக்கின் அடிப்படை தத்துவம் யாது?

அ. சீமன் விளைவு ஆ. காம்ப்டன் விளைவு இ. பாஸ்டியர் விளைவு ஈ. சீபெக் விளைவு

(விடை : சீபெக் விளைவு)

8. தவிர்க்கை கொள்கையைக் கூறியவர்?

அ. ஐன்ஸ்டீன் ஆ. பௌலி இ. பிளாங் ஈ. பாஸ்கல்

(விடை : பௌலி)

9. வில்லாக வளைக்கப்பட்ட செவ்வக பாளத்தில் ஏற்படும்ம திரிபு

அ. விரிவும் அமுக்கமும் ஆ. விரிவும் அல்ல அமுக்கமும் அல்ல இ. விரிவு ஈ. அமுக்கம்

(விடை : விரிவும் அமுக்கமும்)

10. முதல் அணுகுண்டினை இந்தியா வெடித்த இடம் எது?

அ. பொக்ரான் ஆ. ராஜ்கோட் இ. கான்பூர் ஈ. ஜாம்நகர்

(விடை : பொக்ரான்)

English summary
Above mentioned G.K. Questions are very useful for Tnpsc exam, Tet exam, Police exam, Enrance exam and other government examinations.

உடனுக்குடன் கல்வி , வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் பெறுங்கள் , வேலை & கல்வி தகவல் தளம்
Tamil Careerindia