டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வு கனவு வாயிலை வெல்ல படியுங்கள்

Posted By:

டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு போட்டி களத்தில் நிற்கும் தேர்வர்களில் நீங்களும் ஒருவரா உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மந்திரம் தாராக மந்திரம் வெற்றி பெறுவது. தேந்தெடுத்த இலக்கை கச்சிதமாக அடைய முயற்சியை விடாது கைகொள்ள வேண்டும் . மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் தடைகள் கலைபவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் .
டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டியில் வெற்றி பெற பொதுஅறிவு கேள்வி பதில்கள் தொகுத்துள்ளேன் நன்றாக படியுங்கள் இலக்கை அடையுங்கள்.

போட்டி தேர்வு கனவு என்பது முக்கியம் ஆகும்

1 எலும்புகளுக்கிடையேயும் குறுத்தெலும்புகளுக்கிடையேயும் பற்களுக்கு எலும்புகளுக்கிடையேயும் இணைப்பை ஏற்படுத்தும் அமைப்பு

விடை: மூட்டுகள்

2 இறந்த தாரங்கள் மற்றும் உடம்பில் உள்ள புரதங்ககளை, அம்மோனியா நைட்ரைட்டுகளாக மாற்றுபவைக்கு பெயர் என்ன

விடை: இயற்கையின் துப்புறவாளர்கள்

3 ஒரு செல்லான பாசி யாது

விடை: கிளாமிடோ மோனஸ்

4 வாங்குவதும் விற்பதும் நடைபெறும் இடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

விடை: சந்தை

5 தேவைகள் பெருக பெருக உற்பத்தி, நுகர்ச்சி, பகிர்வு, நடவடிக்கைக்ளும் பெருகிக் கொண்டே செல்கின்றன. இதையே எவ்வாறு அழைகிறோம்

விடை: பொருளாதார் வளர்ச்சி

6 மாராத்தா ஆட்சிகள் யாருடைய காலத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்று சிறந்துள்ளது

விடை: சிவாஜி

7 தேஜஸ்வனி சாவந்த் முதல் முறையாக இந்தியாவில் எந்த பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றார்

விடை: துப்பாக்கி சுடுதல்

8 இடைக்கால இந்தியாவின் தொடக்கத்தில் பாதுகாப்புதளமாக இருந்தது

விடை: பல்தேவ் சிங்

9 இந்தியாவில் டல்ஹௌசி முதன்முறையாக இணைத்த நகரம்

விடை: சதாரா
10 வல்லப்பாசார்யா தத்துவ முறைகள் எவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டது

விடை: சுத்தவைதா

சார்ந்த பதிவுகள்:

டிஎன்பிஎஸ்சி மொழிப்பாடத்தில் சாதிக்க தொடந்து படிக்கவும் 

டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு போட்டி தேர்வுகளின் வெற்றிக் காரணியாகும்

English summary
here article tell about tnpsc gk questions for aspirants
Please Wait while comments are loading...