செய்திகள்

முழு வீச்சில் தயாராகிறது தார்வாட் ஐஐடி வளாகம்..!!

முழு வீச்சில் தயாராகிறது தார்வாட் ஐஐடி வளாகம்..!!

ஹுப்பள்ளி: தார்வாட் நகரில் அமைந்துள்ள ஐஐடி வளாகத்தில் முழு வீச்சில் புதுப்பித்தல் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கர்நாடக...